Fundacja Kultury

INFORMACJA PRASOWA

 

Nagrody w II Przeglądzie Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki?"

 

Prawie siedem godzin trwał koncert II Przeglądu Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki?", który odbył się 31 sierpnia 2001w Operze Leśnej w Sopocie. Impreza nawiązywała do Pierwszego Przeglądu Piosenki Prawdziwej, który odbył się 20-22 sierpnia w Hali Olivii z okazji rocznicy strajków sierpniowych, kiedy po raz pierwszy zaprezentowano utwory nie wykonywane publicznie z powodów cenzury. Twórcami pierwszego przeglądu byli między innymi Maciej Zembaty i Waldemar Banasik, którzy zrealizowali również pomysł ostatniego wydarzenia.

Do udziału w tegorocznym koncercie zaproszono artystów uczestniczących w Pierwszym Przeglądzie, ale także innych, prezentujących nonkonformistyczną postawę wobec rzeczywistości.

Podobnie jak dwadzieścia lat temu, Przeglądowi patronował NSZZ Solidarność, który w tym roku, w dniu koncertu, zrezygnował z patronatu, dystansując się wobec treści niektórych utworów. Mimo to artyści nie odmówili udziału w koncercie i prawie stu wykonawców stanęło na deskach Opery Leśnej. Tak jak dwadzieścia lat temu, przyznano regulaminowe i pozaregulaminowe nagrody, którymi były "kneble".

Grand Prix - "Bursztynowy Knebel", otrzymał Jan Krzysztof Kelus, za całokształt działalności w dziedzinie piosenki prawdziwej i zakazanej.

"Złoty Knebel" za całokształt otrzymał Jacek Kleyff.

"Srebrny Knebel", za całokształt, otrzymała Elżbieta Adamiak.

"Brązowy Knebel", za całokształt, otrzymał Tomasz Lipiński - leader grupy TILT.

Powyższe nagrody w formie kamei jubilerskich według projektu Marty i Sylwii Narbutt, wykonali społecznie jubilerzy gdańscy: Krystyna i Piotr Janik. Nagrody pozaregulaminowe, wręczone zostały przez osobistości, według ich oceny artystów biorących udział w koncercie.

"Knebel Gdański" i 1500 zł - nagrodę Prezydenta m. Gdańska, otrzymał za całokształt Jacek Kaczmarski; przyznano mu również nagrodę Unii Wolności, w postaci kabury do "Knebla Ostatecznego", którą wręczyli w imieniu prof. Bronisława Geremka - pp Bogdan Borusewicz i Zbigniew Janas.

Tej nagrodzie towarzyszyła nagroda finansowa (5000 zł) ufundowana przez sympatyka Unii.

Nagrodę rzeczową Zarządu Spółki Port Lotniczy Gdańsk Trójmiasto, w postaci miniatury samolotu na oprawionej w złoto bryle bursztynu, otrzymał, za całokształt Jan Maciej Zembaty.
Jan Maciej Zembaty - twórca i dyrektor artystyczny pierwszego i drugiego Przeglądu Piosenki Prawdziwej, otrzymał również nagrodę Fundacji Kultury i jej Prezesa, Janusza Brysia, w wysokości 10 000 zł, za całokształt działalności. Medalami przyznanymi przez Grzegorza Grzelaka - Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego nagrodzono także twórców i organizatorów tegorocznego Przeglądu: Waldemara Banasika, Jacka Kaczmarskiego i Macieja Zembatego. Otrzymali je "w dowód uznania za odwagę podjęcia się przygotowania i przeprowadzenia II Przeglądu Piosenki Prawdziwej - Zakazane Piosenki?".