Zespół organizacyjny
Pierwszego Przeglądu Piosenki Prawdziwej

ZAKAZANE PIOSENKI 1981

 

Waldemar Banasik

dyrektor PPPP

Maciej Zembaty

dyrektor ds. artystyczny

Maciej Karpiński

reżyser

Wojciech Łyżwa

producent

Janusz Tołłoczko

gł. księgowy

Jerzy Janiszewski

projekty graficzne

Adam Grzybowski

rzecznik prasowy

Dariusz Nowaczyk

biuro prasowe

Andrzej Czeczot

scenografia

Andrzej Trzaskowski

kierownictwo muzyczne

Szymon Pawlicki

koordynator NSZZ "Solidarność"

Bogumił Gołąb

pełnomocnik NSZZ "Solidarność"

Marek Łochwicki

rozliczenia z artystami

Marian Kołpak

szef zabezpieczenia

Zenon Żelepień

reklama

Wanda Stankiewicz

sekretariat

Mirosława Sokołowska

biuro aprowizacji i kwaterunku

   

Honorowy Patronat

NSZZ "Solidarność"

Lech Wałęsa

Przewodniczący Rady

Artystycznej

Andrzej Wajda

Członkowie Rady:

Konstanty Puzyna

Michał Roniker

Andrzej Czeczot

Andrzej Pawlukiewicz

Andrzej Trzaskowski